Miasto mówi – mówią ściany!

Mowa miasta

Kolejny legalny mural. Miejsce – kino Jubilat.

 

Więcej info wkrótce…

31.08-06.09.2015 // Happening plastyczny MIASTO MÓWI
» prace w przestrzeni miejskiej (spektakularne miejsce!)
» warsztaty street-art

Zapraszamy!